biz hakda

2001-nji ýylda döredilen “Universe Optical” önümçilik, gözleg we gözleg mümkinçilikleri we halkara satuw tejribesi bilen güýçli kombinasiýasy bilen öňdebaryjy professional linza öndürijileriniň birine öwrüldi.Bir stocka linzalary we sanly erkin görnüşli RX linzalary goşmak bilen ýokary hilli obýektiw önümleriniň bukjasyny üpjün etmäge bagyşlanýarys.

Lhli linzalar ýokary hilli materiallardan ýasalýar we önümçilik prosesleriniň her ädiminden soň iň berk pudak ölçeglerine laýyklykda düýpli barlanýar we synagdan geçirilýär.Bazarlar üýtgäp durýarlar, ýöne hile bolan asyl islegimiz üýtgemeýär.

ÖNÜMLER HAKYNDA

index_exhibitions_title
  • Sergiler (1)
  • Sergiler (2)
  • Sergiler (3)
  • Sergiler (4)
  • Sergiler (5)

tehnologiýasy

2001-nji ýylda döredilen “Universe Optical” önümçilik, gözleg we gözleg mümkinçilikleri we halkara satuw tejribesi bilen güýçli kombinasiýasy bilen öňdebaryjy professional linza öndürijileriniň birine öwrüldi.Bir stocka linzalary we sanly erkin görnüşli RX linzalary goşmak bilen ýokary hilli obýektiw önümleriniň bukjasyny üpjün etmäge bagyşlanýarys.

TEHNOLOGI .A

ANTI-Duman çözgüdi

MR ™ seriýasy uretandyr, äýnegiňizdäki gaharly dumanlardan dynyň!MR ™ seriýasy uretandyr Gyşyň gelmegi bilen äýnek dakýanlar has oňaýsyzlyklary başdan geçirip bilerler --- linza aňsatlyk bilen duman bolýar.Şeýle hem, köplenç howpsuz bolmak üçin maska ​​geýmeli bolýarys.Maska geýmek, äýneklerde duman döretmek has aňsat, ...

TEHNOLOGI .A

MR ™ seriýasy

MR ™ seriýasy Japanaponiýaly Mitsui Chemical tarapyndan öndürilen uret materialydyr.Ajaýyp optiki öndürijiligi we çydamlylygy üpjün edýär, netijede has inçe, ýeňil we güýçli oftalmiki linzalar bolýar.MR materiallaryndan ýasalan linzalar minimal hromatiki aberasiýa we aýdyň görüş bilen.Fiziki aýratynlyklary deňeşdirmek ...

TEHNOLOGI .A

Impokary täsir

Impactokary täsirli linza, ULTRAVEX, täsir we döwülmäge ajaýyp garşylygy bolan ýörite gaty rezin materialdan ýasalýar.Obýektiviň keseligine ýokarky ýüzüne 50 dýuým (1,27 m) beýiklikden düşýän takmynan 0,56 unsiýa bolan 5/8 dýuým polat topa çydap biler.Torlaýyn molekulýar gurluşy bolan özboluşly obýektiw materialdan ýasalan ULTRA ...

TEHNOLOGI .A

Fotohrom

Fotohrom linza, daşky ýagtylygyň üýtgemegi bilen reňk üýtgeýän obýektiwdir.Gün şöhlesiniň aşagynda garaňkylyga öwrülip bilýär we geçişi ep-esli azalýar.Lightagtylyk näçe güýçli bolsa, obýektiwiň reňki garaňky we tersine.Linza içerde goýlanda, obýektiwiň reňki asyl aç-açan ýagdaýa gaýdyp biler....

TEHNOLOGI .A

Super gidrofob

Super gidrofobiýa, obýektiwiň ýüzüne gidrofob häsiýetini döredýän we obýekti hemişe arassa we düşnükli edýän ýörite örtük tehnologiýasydyr.Aýratynlyklary - Gidrofob we oleofob häsiýetleri sebäpli çyglylygy we ýagly maddalary ýok edýär - Islenilmeýän şöhleleriň elektromadan ýaýramagynyň öňüni alýar ...

Kompaniýa habarlary

Kompaniýa şahadatnamasy